Valberedning

Namn Telefon  
Stefan Franzon 0705-212910 Sammankallande
Håkan Östergren 0418-70312  
Björn Helmers 0706-062137