Stadgar, föreskrifter m m

Dokumenten på denna sida är i formatet PDF. För att kunna läsa eller spara ett dokument på din egen dator behöver du ha programmet Acrobat Reader installerat på datorn. Programmet kan laddas ner gratis från Adobes webbsida.

Dokument

STADGAR fr o m 2006-01-01
Ordningsregler för Konserven
Föreskrifter om båtuppläggning
Föreskrifter om upptagning och sjösättning av båtar
Gråens hjälpreda
Arrendeavtal fr.o.m. 2018-01-01 med Landskrona stad