Organisation & funktionärer

Föreningens organisation består av följande enheter

Styrelse

Festkommitté

Ordningsmän

Revision

Valberedning