Stadgar, föreskrifter m m

Dokumenten på denna sida är i formatet PDF. För att kunna läsa eller spara ett dokument på din egen dator behöver du ha programmet Acrobat Reader installerat på datorn. Programmet kan laddas ner gratis från Adobes webbsida.

Dokument

Stadgar - Gråens Koloniförening 2021 (Antagna 2021-06-19)
Arrendeavtal fr.o.m. 2018-01-01 med Landskrona stad
Handbok för Gråens Koloniförening 2021 (Fastställda 2021-06-19)