Historik

Gråens koloniförening kort historik

1950-talet

Foto: Landskrona Direkt

Konserven har genom åren varit en populär samlingslokal för danslystna gråenbor med gäster.


Lördagen den 7 juli 1951 bildades Gråens koloniträdgårdsförening och Arne Thelander valdes till ordförande.

Redan veckan därpå, den 14 juli, anordnades den första danskvällen i den gamla Konservfabriken som än i dag utgör en central samlingspunkt för medlemmarna.

Festerna var viktiga och festade man inte på Gråen så träffades man för höst- och vårfester på antingen Venuslokalen eller Folkets hus.

Den sanitära standarden var inte alltid den bästa och dåvarande hälsovårdsnämnden kontaktades för att göra något åt råttplågan på ön.

 

1960-talet

Vy över Gråen på 1960-talet.

 

Efter köpet av den gamla Konservfabriken krävdes omfattande insatser för att få både omgivning och byggnad i ett bra skick.

Att få in vatten till ön stod högt på stugägarnas önskelista och 1961 blev den drömmen verklighet när en ledning för ändamålet placerades på hamnbassängens botten. Tidigare hade medlemmarna fått ro över hamnen för att hämta vatten, nu fick man ro ut för att då och då laga ledningen efter att något fartyg orsakat en läcka.

När ägaren till den gamla Konservfabriken Hans Brandes avled erbjöds föreningen att köpa byggnaden och affären finansierades genom försäljning av andelar för 25 kronor styck.

Änkan Elsie hade kvar bostad i byggnaden under några år, men flyttade 1967 till egen stuga på ön, för övrigt den enda byggnad uppförd av tegel.

I juli 1962 tog Anna Telg initiativ till en ”Damklubb” som fick ett eget rum i Konserven, senare fick även ungdomarna ett eget rum.

Den 21 juni 1964 avgick ordförande Arne Thelander och han efterträddes av Göte Telg.

 

 

 

1970-talet

Lotteriförsäljningen på Saluhallstorget gav föreningen ett bra tillskott under många år.

Efter att gemensamt arbetat med att lägga ut ledningar fick samtliga stugor eget vatten och nu stod el-frågan högt på dagordningen.

El drogs in i Konserven 1973 vilket möjliggjorde bland annat gemensamt TV-tittande i Damrummet.

Supra hade under många år pumpat ut gips, en restprodukt vid framställningen av konstgödsel, i Öresund. Nu planerades i stället för en konstgjord ö för ändamålet och 1978 stod Gipsön klar.

Skapandet av Gipsön var ett stort projekt som möjliggjorde att stugorna kunde få el vilket blev verklighet 1978.

Kollektivt köpte föreningen in elspisar och kylskåp till stugägarna som nu kunde skrota sina gamla gasolmaskiner.

1972 placerades en telefonautomat i Konserven och täckte inte inkomsterna kostnaden på 296 kronor skulle föreningen svara för mellanskillnaden

 

1980-talet

Kalle Andersson var inte sen att nyttja ICA-kryssets service med leverans av varor direkt till kajen.

Hamnstyrelsen beslutade att båtplats följer stuga vid försäljning om stugägare så önskar, detta efter framställan från koloniföreningen.

Hälsovårdsnämndens mätningar av föroreningar på ön visade på höga halter av tungmetaller i marken, huvudsakligen bly, vilket resulterade i odlingsförbud för bland annat sallad.

Bakom föroreningarna ligger flera av de tunga industrierna som finns runt ön. Situationen har blivit betydligt bättre, men fortfarande rekommenderas kolonisterna att inte odla sallad och kål.

Sommaren 1984 fattades beslut om förbud mot gräsklippning mellan kl 13 och 15 på söndagar så att kolonisterna kunde sova middag. Förbudet efterlevdes under flera år och samtidigt upphörde föreningens uthyrning av gräsklippare.

1989 började ICA-krysset leverera varor till Suprakajen varje fredag sommartid för kolonister som så önskade.

 

1990-talet

Att hålla bröllop på Gråen tillhör inte vanligheterna, men den 18 juni 1994 vigde Jim Trulsson Anders och Maria Brandt med dottern Sandra som vittne.

Efter 28 år som ordförande avgick Göte Telg och hedrades för sina insatser med en särskild ”Göte-afton”, han efterträddes av Lennart Larsson.

Storskarven hade börjat etablera sig på ön och 1993 var fåglarna så många att det anmäldes som obehag till länsstyrelsen, dock utan resultat eftersom fågeln är fridlyst.

I juli 1995 sköts inte mindre än fyra grävlingar på ön som även haft besök av räv, rådjur och älg.

1996 informerade Sydkraft om planerna på tolv vindkraftverk på Gipsön som inte längre nyttjades av Supra efter nedläggningen 1992.

Koloniföreningen tog över ansvaret för ”Demmet”, grönområdet fram till staketet som skiljer koloniområdet från Gipsön. Dock är det inte aktuellt att anlägga fler kolonilotter, de 55 som finns i dag bedöms vara tillräckligt.

 

2000-talet

Åren rullar på och makarna Brandt och dottern Sandra stortrivs på Gråen. Foto: Landskrona Direkt

Sveriges inträde i EU märks också för kolonisterna på Gråen, hamnen inhägnades efter EU-påbud och därmed upphörde möjligheterna för transporter tvärs över hamnbassängen 2004.

Kommunen överlämnade ansvaret för ”stora bryggan” till föreningen och till fotbolls-VM 2002 kunde medlemmarna glädja sig åt följa matcherna på storbilds-TV i Konserven.

Jazzhouse Landskrona började arrangera höstpremiärerna i Konserven och gästerna skeppas över med fiskebåt från stan.

Redan i början på 1980-talet hade Turistbyrån börjat med guidade turer på ön i augusti. I maj 2008 bjöd Statens Fastighetsverk, som ansvarar för Gråen, besökarna att följa med till Adolf Fredriks fäste med sitt kruttorn och drygt 400 personer tog åkturen ut till ön.

På Konserven placerades också en mast som möjliggjorde snabb datauppkoppling och en egen hemsida, www.gråen.se.